Ihre Ansprechpartner

Geschäftsstelle Kleine Kirchstraße

Kleine Kirchstraße 1-3

51373 Leverkusen

Telefon: (0214) 2 06 57 85

Telefax: (0214) 40 49 98 65


Dominik Vogt
 

Geschäftsstellenleitung

Inklusionshilfen / Schulassistenz

Freiwilligendienste


Telefon: (0214) 404 99 775


E-Mail  d932a1d93961f43af9a5aad6d9a7337cf.vogt@710fea2bd3814f06a9e961ef888905a4asb-bergisch-land.de

Bernhard Boeck
 

Leiter Abteilung

Erste Hilfe-Ausbildung

 

Telefon: (02202) 9 55 66-66

 

E-Mail  b1e853a94d6f94fa0a25216427d51d39f.boeck@1ab9ae0531534d3ba3d571f005326970asb-bergisch-land.de

Irina Herz


Leiterin Begegnungsstätte


Telefon: (0214) 2 06 57 86


E-Mail 

i6adf9f8a16fe47488d737747d3e0f0a1.herz@791cb7d02faa47b8b286fc1769f8bdccasb-bergisch-land.de


Ambulante Pflege Manfort

Mauspfad 3

51377 Leverkusen
Telefon: (0214) 86 92 64-0
Telefax: (0214) 86 92 64-29

Heidi Palazzo


Ambulante Soziale Dienste

Pflegedienstleitung


Telefon: (0214) 86 92 64-11
  

E-Mail  h4f269a8bd9f0433cb04b25f8c68025cb.palazzo@71c388e3e2ed45ceaf1b382deee22a96asb-bergisch-land.de

Kathrin Aufderbeck

Ambulante Soziale Dienste
stellvertretende Pflegedienstleitung

Arbeitsfeldentwicklung und Qualitätssicherung

Telefon: (0214) 86 92 64-12

E-Mail  k8d0bdc193f93416aa7e6ccc42e5e485a.aufderbeck@54030fcffad84bdc81d78d6c6f202e3basb-bergisch-land.de